האם קיים מחירון שיש אחיד?

לכל חפץ בעולם ולכל פריט אותו נרצה ובו נחשוק, יהיה מחיר מסוים אך לא קבוע. כך גם בכל מה שקשור לשיש לבית ולמטבח, אין באמת מחיר אחיד וקבוע אך כן ישנו מחיר משוערך בכל שיש ואבן וכך ניתן לתכנן בניה משיש מסוים. האם קיים מחירון שיש אחיד? | אם ניקח את מחירון שיש בעולם, כדאי […]